NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CĂTRE INNONEXUS SRL
Data intrării în vigoare: 24 noiembrie 2018
ultima actualizare: 25 ianuarie 2019
 
 
În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către INNONEXUS și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
Pentru scopurile acestei note de informare, INNONEXUS, prin entitatea juridica principala InnoNexus este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul INNONEXUS.
Noi, cei de la INNONEXUS, și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră.
Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.
Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.
Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.
Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Citiți această politică și asigurați-vă că înțelegeți pe deplin practicile noastre cu privire la informațiile personale, înainte de a vă accesa sau de a utiliza oricare dintre serviciile noastre. Dacă citiți și înțelegeți pe deplin această Politică de confidențialitate și rămâneți în opoziție cu practicile noastre, trebuie să părăsiți imediat acest site web, aplicație sau serviciu.
Această politică descrie practicile noastre de confidențialitate - ce informații colectăm despre vizitatorii și utilizatorii noștri, cum le colectăm, ce facem cu acestea, cum le protejăm și despre drepturile dumneavoastră cu privire la informațiile dvs.
Cine suntem noi?
S.C Innonexus S.R.L. (sau InnoNexus) este o societate cu raspundere limitata, specializata in furnizarea de consultanta specializata in domeniul securitatii informatiei, arhitecturii sistemelor informationale si in asugirarea de suport tehnic avansat.
Oamenii noștri au experiență practică de 10-15 ani în managementul și asigurarea conformității în securitatea informațiilor, în analiza și design-ului arhitecturilor IT în organizații foarte complexe, și sunt voci recunoscute in industrie. Experții noștri au certificări recunoscute internațional in domeniul de practica al GDPR dar si in extenso al securității: certificări recunoscute internațional privind auditul și managementul securității informațiilor de la ISACA - CISA, CISM, ISACA Cobit Foundation,  certificări recunoscute internațional pentru implementarea securității în organizați de la (ISC)² CISSSP, CSSLP, certificări recunoscute internațional pentru implementarea și guvernanța confidențialității datelor, de la IAPP – International Association of Privacy Professionals, CIPM, CIPP-E, CIPT, plus alte certificări necesare (arhitecturi IT, diverse tehnologii).
Dacă aveţi orice comentarii, sugestii,  întrebări sau  preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau  cu  privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu  ezitaţi să  contactaţi oricând  responsabilul  nostru  cu  protecţia  datelor.  În funcție de  preferințele  dumneavoastră, ne  puteți contacta prin oricare dintre canalele  de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.
Datele noastre de contact
 • Denumire completă: S.C Innonexus S.R.L.
 • Adresă sediu social, alte detalii esentiale: București, sector 3, Strada Aleea Iosif Hodos, nr. 1, Bloc PC6, Scara E, ap 50, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Tribunalului București cu nr. J40 / 1426/2006 și având următorul cod de identificare: 18334569
 • Sediu Administrativ (adresă corespondență): București, sector 3, Strada Aleea Iosif Hodos, nr. 1, Bloc PC6, Scara E, ap 50.
 • Număr de telefon: +4 0784 230 497  (disponibil între orele 8 și 20 luni - vineri)
 • Adresă de email: office@innonexus.ro
 • Reprezentant. Madalin Eduard Bratu, in calitate de Administrator.
Datele de  contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este  persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură  cu orice probleme  referitoare la protecţia  datelor dumneavoastră cu caracter personal)
 • Prenume și nume: Madalin Eduard Bratu
 • Adresă corespondență: București, sector 3, Strada Aleea Iosif Hodos, nr. 1, Bloc PC6, Scara E, ap 50
 • Adresă de email:privacy @innonexus.ro
Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legătura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe măsura exigențelor dumneavoastră, dar mai ales de a va informa in legatura cu noi oportunitati de afaceri, asa cum sunt ele denumite in sectiunea https://www.innonexus.com/innonexus-connect si https://www.innonexus.com/q-a.
 
CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?
 Ce tipuri de date colectam?
 • Informațiile non-personale care sunt conectate sau legate de informațiile personale (de exemplu, pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim) sunt considerate și tratate de noi ca informații personale, atâta timp cât există o astfel de conexiune sau legătura.
 • Colectăm două tipuri de informații: Informații personale (care ar putea fi folosite pentru a identifica în mod unic o persoană) și Informații non-personale (care nu sunt identificabile).
 • Colectăm astfel de informații cu privire la utilizatorii și vizitatorii noștri, utilizatorii utilizatorilor noștri, solicitantul de locuri de muncă și oricine altcineva care ne-o poate furniza.
 
Cum colectăm astfel de informații?
Există două metode principale pe care le folosim:
 • Colectăm informații prin utilizarea de către dvs. a serviciilor. Când vizitați sau utilizați Serviciile noastre, inclusiv atunci când navigați pe site-ul web sau pe orice alt site Web, înregistrați un cont de utilizator și încărcați informații și conținut, suntem conștienți de acesta și de obicei vom aduna, colecta și înregistra astfel de utilizări, sesiuni și informații conexe, inclusiv prin utilizarea "cookie-urilor" și a altor tehnologii de urmărire, după cum este detaliat mai jos.
 • Colectăm informațiile pe care ni le oferiți în mod voluntar. De exemplu, colectăm informațiile personale pe care ni le furnizați atunci când vă înregistrați la Serviciile noastre; când vă conectați la serviciile noastre prin intermediul unor servicii terțe, cum ar fi Facebook sau Google; atunci când efectuați achiziții; atunci când trimiteți sau încărcați astfel de informații personale în timp ce utilizați oricare dintre serviciile noastre; și / sau atunci când ne contactați direct prin orice canal de comunicare.
 
Dacă sunteți client sau potențial client
Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:
 • date necesare pentru efectuare ofertelor initiale (nume, prenume, e-mail, telefon);
 • Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumeletitularului contului bancar saual cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacaaltcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); datade la care cardul bancar estevalabil; dataexpirării cardului bancar.datele necesare tranzacțiilor financiare (contul bancar IBAN);
 • datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii și abonării la newsletter (nume, prenume, email, telefon)
 • datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii și abonării la sectiunea de forum de la adresa https://www.innonexus.com/forum (nume, prenume, email, telefon)
 • date colectate dacă vizitați locația noastră (numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate)
 • informații colectate în vederea derulării relațiilor contractuale cu partenerii de afaceri (nume, prenume, funcția, e-mail, telefon)
 • date colectate automat în momentul accesării siteului web https://www.innonexus.com (ex. adresa IP, web cookies, marketing cookies);
 • date colectate în momentul conectării și utilizării conexiunilor wi-fi la internet de la sediul social si de la punctul de lucru al societatii;
 • date colectate la momentul angajării (ex. nume, prenume, adresa domiciliu, copie act identitate, CV)
 • orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.
 Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru  încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu:
 • dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți să semnam un contract de colaborare , nu vom putea să efectuăm tranzactia.
 
 Dacă sunteți potențial angajat
 • Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/ sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.
 
Dacă sunteți potențial colaborator persoana fizica sau persoana fizica autorizata
Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:
 • datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii și abonării la baza de date de comunicatii de provocari de la adresa https://www.innonexus.com/members (Nume, Prenume, e-mail, telefon), asa cum sunt ele denumite in sectiunea https://www.innonexus.com/innonexus-connect si https://www.innonexus.com/q-a.
 • Date personale de identificare si comunicare (nume, prenume, adresa, telefon, email, semnatura olografa si/sau semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor de prestari servicii de specialitate intre S.C. INNONEXUS S.R.L si persoana vizata (persoane fizice; reprezentatii persoanelor juridice sau PFA-uri; angajati).
 • Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (date din CV: istoric educatie si training, calificari, certificari, ocupatie, functie, istoric profesional, limbi straine cunoscute). Datele sunt colectate pentru verificarea experientei, pregatirii si eventualelor certificari necesare in executarea serviciilor contractate;
 • Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar). Datele sunt colectate pentru efectuarea platii legate de serviciile executate;
 • date necesare pentru efectuare ofertelor initiale (nume, prenume, e-mail, telefon);
 • datele necesare tranzacțiilor financiare (contul bancar IBAN);
 • informații colectate în vederea derulării relațiilor contractuale, in cazul in care oferta Innonexus este acceptata de catre clientul final (ex. nume, prenume, funcția, e-mail, telefon)
 
Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre
Colectăm numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate.
Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet https://www.innonexus.com
Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.
Totuși, in scopul exploatării tehnice a portalului, folosim provizoriu următoarele informații ce nu conțin date personale și care apar automat administratorului de site:
 • adresa de internet de protocol (IP)
 • denumirea domeniului (URL)
 • datele de accesare
 • file-ul de accesare al clientului (denumirea file-ului si URL)
 • codul HTTP al parolei răspuns
 • datele paginii web de unde se face accesarea
 • data vizitării
 • datele paginilor parcurse, respectiv
 • denumirea browser-ului.
 Dacă sunteți utilizator al sectiunii de Forum de la adresa https://www.innonexus.com/forum
 • Date personale de identificare si comunicare (nume, prenume, adresa, telefon, email). Datele sunt necesare pentru inscrierea un forumul InnoNexus disponibil in mod public.
Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți, în scopul bunei derulări a relației.
Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate aferentă Angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la reprezentanții de Resurse Umane.
Date speciale
Termenul „date speciale“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
Nu colectăm informații speciale decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți si daca aceasta au baza legala.
 
​ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM  DATELE DVS. PERSONALE?
Dacă sunteți client
 Ofertarea, Semnarea si derularea acordul cadru si Ordinul de lucru pentru servicii.
 • Scop:
  • Pentru a va comunica oferte de pret, in cazul in care folositi ca si data de contact o adresa de email personala.
  • pentru a semna documentele contractuale necesare derularii serviciilor (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.
 • Temei legal: încheierea unui contract
 • Scop:
  • Pentru a comunica cu Dumneavoastra in timp executarii ordinelor de lucru, in cazul in care folositi ca si data de contact o adresa de email personala.
 • Temei legal: executarea contractului de prestare servicii.
 
Feedback
 • Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că am funizat servicii de calitate superioara.
 • Temei legal: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.
 
Marketing
 • Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum comunicări de marketing privind pachetele speciale de servicii, produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.
 • Temei legal: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)
In conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.
În comunicările de marketing prin intermediul e-mail-ului, vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.
De asemenea, cu ocazia organizării anumitor evenimente, este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți potențiali oaspeți cum sunt evenimentele noastre. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs. la viață privată, vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).
 
Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS
 • Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru continua comunicarea.
 • Temei legal: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/ plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.
 
​Analiză, îmbunătățire și cercetare
 • Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.
 • Temei legal: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs.
 
​Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet
 • Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării  erorilor și/ sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.
 
​Dacă sunteți utilizator al sectiunii de Forum de la adresa https://www.innonexus.com/forum
 • Scop:Participarea in grupuri de discutii.
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui Forum functional.
 
​Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri
 • Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.
 • Temei legal: executarea unui contract.
Dacă sunteți potențial angajat
 • Scop: Verificarea experientei, pregatirii si eventualelor certificari necesare in executarea serviciilor contractate precum si pentru pastrarea CV-urilor pe perioada derularii colaborarii
 • Temei legal : ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume prelucrarea este necesară pentru verificarea competentelor Dumneavoastra, pentru executarea unui contract la care dvs ati putea lua  parte
 • Scop: Discutii / negocieri purtate inainte de incheierea unui contract:
  • comunicarea cerintelor finale din partea clientilor;
  • primirea ofertelor tehnice si comerciale din partea Dumneavoastra.
  • primirea altor informatii necesare incheierii contractului.
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume Demersurile facute (la cererea Dvs) înainte de încheierea unui contract
 • Scop: încheierea cu  Dumneavoastra  a unui contract pentru prestari servicii de specialitate / a unui contract de munca pe perioada determinata
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs sunteti parte
 • Scop: Plata pentru serviciile executate
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume prelucrarea prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs sunteti parte
 
​Dacă sunteți potențial colaborator
  • Verificarea experientei, pregatirii si eventualelor certificari necesare in executarea serviciilor contractate precum si pentru pastrarea CV-urilor pe perioada derularii colaborarii
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume pentru verificarea competentelor Dumneavoastra, pentru executarea unui contract la care dvs ati putea lua  parte
 • Scop:
  • Discutii / negocieri purtate inainte de incheierea unui contract
  • comunicarea cerintelor finale din partea clientilor
  • primirea ofertelor tehnice si comerciale din partea Dumneavoastra
  • primirea altor informatii necesare incheierii contractului.
 • Temei legal: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume de a raspunde la demersurile facute (la cererea Dvs) înainte de încheierea unui contract.
 • Scop:
  • încheierea cu  Dumneavoastra  a unui contract pentru prestari servicii de specialitate / a unui contract de munca pe perioada determinata
 • Temei legal: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs sunteti parte.
 • Scop:
  • Plata pentru serviciile executate
 • Temei legal: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs sunteti parte
 
​Dacă sunteți angajat
Vă rugăm să vedeți Politica de Confidențialitate aferentă Angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la reprezentanții de Resurse Umane.
Cazuri speciale.
Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:
 • Restructurări, reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale/ acțiuni:
 • Scop:
  • prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.
 • Temei legal:
  • interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.
Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.
​Securitate
 • Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.
 • Temei legal: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale hotelului, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul hotelului nostru.
​Motive juridice
 • Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.
 • Temei legal: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/ sau reclamații.
 
CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?
Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs. personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:
 • Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale Furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar servicii medicale necesare pentru obtinerea avizului pentru medicina muncii).
 • Autorități și/ sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora în condițiile legii, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.
Important.
Nu furnizam datele personale ale colaboratorilor sau angajatorilor nostri, sub forma CVurilor (sau sub orice alta forma care contine datele Dumneavoastra personale), decat daca Dumneavoastra ne comunicati faptul ca CV-ul (si implicit interesul de colaborare dintre Dumneavoastra si InnoNexus pentru un anumit client), este scos de din domeniul de aplicabilitate al Acordului de confidentialitate dintre noi, conform clasificarii informatiei.
 
COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?
 • Nu colectam date personale de la terti.
 
TRANSFERUL DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/ SEE?
 • În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
 • Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.
 • Pentru cazuri expres stabilite, in vederea efectuarii unor analize specializate, la solicitarea expresa a pacientilor nostri, transmitem date cu caracter personal catre centre medicale din afara Romaniei, inclusiv SUA.
 FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE
 • Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate.
 
​UNDE STOCĂM DATELOR PERSONALE DVS.?

InnoNexus utilizează mai multi furnizori de SAAS recunoscuți pe plan internațional în scopuri de afaceri și pentru a procesa date personale.
 • pentru hosting site web, folosim serviciile cel mai cunoscut furnizor de gazduire web la nivel internațional, Tel Aviv, 40, Namal Tel Aviv, Israel, la Wix.com Inc., Bulevardul Terry A. Francois 500, Etajul 6, San Francisco, CA, 94158.
 • pentru hosting server email, folosim serviciile S.C. Web Class IT S.R.L., furnizor de hosting email din Romania, cu datele de identificare WEB CLASS IT SRL (cunoscut și ca xServers), societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in București, Calea Floreasca nr. 169, Clădirea IPA Camera 6,8,10,11,17, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14964/09.12.2015. furnizorul are masuri de securitate adecvate specificate la adresele https://www.xservers.ro/dp.php. 
 • pentru backup, folosim serviciul Onedrive furnizat de catre Microsoft Corporation, cu o colecție bine stabilită de puncte de control și orientări de audit SOC 1 SSAE 16, SOC 2 AT 101, ISO 27001 și 27018. Întregul pachet de aplicații utilizat de InnoNexus cu partenerii principali (Outlook, OneDrive, SharePoint Online, Teams Online, sunt pe deplin auditate și au o întreținere completă a stack-urilor și monitorizarea programului GDPR. Pentru stocarea tututor datelor in mod inscronizat, se foloseste array de cloud din zone UE. 
 • pentru managementul contactelor de pe mobil, 
  • folosim serviciul de adress book de la Google LLC este o corporație americană multinațională care administrează motorul de căutare pe Internet cu același nume, prin serviciul de agenda electronica Google contacts sau Google Adress Book,
  • folosim serviciul de adress book de la  Apple Inc. (NASDAQ: AAPL, până în ianuarie 2007 numită Apple Computer, Inc.), este o companie din Silicon Valley cu sediul în Cupertino, California, cu scop principal de activitate în tehnologia computerelor, prin serviciul de agenda electronica Icloud Contacts.
 • pentru managementul contactelor si a comunicarii cu Dumneavoastra folosim serviciul Hubspot CRM,  de la HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA, un serviciu SAAS de CRM, cu sediul in SUA. Solutia are controale si masuri de securitate optimizate iar informatii suplimentare sunt disponibile la https://www.hubspot.com/hubfs/security_documents/HubSpot_Security_Overview.pdf?t=1525914668329 si https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 • pentru managementul consimtamantului si informarea legata de cookies, folosim serviciul de la Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Denmark, Company reg. no.: DK34624607, +45 50 333 777, E-mail: mail@cybot.com, Website: cybot.com, pentru utilizarea serviciului Cookiebot. Cookiebot este o soluție de tip "cookie management" și de consimțământ online care respectă cerințele privind consimțământul și informațiile din Directiva 2009/136 / CE a UE privind confidențialitatea datelor și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).
Atunci când comunicați cu InnoNexus prin e-mail, stocăm datele dvs. pe centre de date cloud Microsoft Cloud pentru Office365 și pentru a securiza active mobile cu toate controalele de securitate aplicabile.
Informațiile personale pot fi păstrate, prelucrate și stocate de Furnizorul de servicii Webhosting InnoNexus numit Wix, și de partenerii săi autorizați și furnizorii de servicii din Europa (inclusiv în Lituania, Germania și Ucraina), în Israel și în alte jurisdicții, furnizarea Serviciilor noastre și / sau după cum este cerut de lege (după cum se explică mai jos).
Furnizorul de servicii de gazduire web InnoNexus care stocheaza Informatiile dumneavoastra personale in numele InnoNexus sunt angajate in mod contractual sa o mentina protejata si securizata, in conformitate cu standardele industriale si indiferent de cerintele legale mai mici care se pot aplica in jurisdictia lor.
UE-S.U.A. Privacy Shield & Swiss-U.S. Divulgare de confidențialitate a confidențialității: furnizorul de servicii webhosting InnoNexus participă și a certificat conformitatea cu EU-U.S. Privacy Shield Framework și Swiss-U.S. Confidențialitatea ecranului. Furnizorul de servicii de webhosting pentru InnoNexus se angajează să supună toate informațiile personale primite de la statele membre ale Uniunii Europene (UE) și, respectiv, din Elveția, bazându-se pe Cadrul de protecție a confidențialității, la principiile aplicabile ale Cadrului. Pentru a afla mai multe despre Cadrul de protecție a confidențialității, vizitați Lista de protecție a confidențialității Departamentului de comerț al S.U.A.
În ceea ce privește informațiile personale primite sau transferate în conformitate cu Cadrul de protecție a confidențialității, furnizorul de servicii webhosting InnoNexus este supus competențelor de reglementare ale Comisiei federale de comerț a Statelor Unite (FTC). În anumite situații, InnoNexus poate fi invitat să dezvăluie date cu caracter personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii, și va face acest lucru în cazul în care acest lucru este permis de legislația locală privind protecția datelor.
Dacă aveți o nelămurire privind confidențialitatea sau utilizarea datelor pentru care nu am răspuns satisfăcător, vă rugăm să ne contactați furnizorul gratuit de soluționare a litigiilor din SUA la adresa
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.În anumite condiții, descrise mai detaliat pe site-ul Privacy Shield, puteți invoca arbitrajul obligatoriu atunci când alte proceduri de soluționare a litigiilor au fost epuizate.
La cerere, InnoNexus vă va furniza informații despre faptul dacă deținem informațiile dvs. personale.
 
​CARACTERISTICI SOCIALE
Serviciile noastre includ anumite funcții și widget-uri Social Media, funcții cu semn unic, cum ar fi butoanele "Facebook Connect" sau "Google Sign-in", butonul "Îmi place Facebook", butonul "Distribuiți acest" sau alte mini-programe interactive "Caracteristicile sociale ale mass-media") Aceste caracteristici sociale pot colecta informații cum ar fi adresa dvs. IP sau pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru și pot seta un cookie pentru a le permite să funcționeze corect. Caracteristicile Social Media sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe Serviciile noastre. Interacțiunile dvs. cu caracteristicile Social Media ale acestor terțe părți sunt guvernate de politicile lor și nu de ale noastre.
În plus, Serviciile noastre vă pot permite să vă partajați direct informațiile dvs. personale cu terțe părți, cum ar fi prin intermediul tehnicilor de încadrare a paginilor pentru a difuza conținut de la sau de la serviciile terților sau de la alte părți, păstrând în același timp aspectul site- Rame“). Rețineți că, dacă alegeți să interacționați sau să distribuiți informații personale prin intermediul unor astfel de cadre, sunteți în fapt furnizat de aceste terțe părți și nu de noi, iar astfel de interacțiuni și de distribuire sunt guvernate de politicile unor astfel de terțe părți și nu de ale noastre .

Utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire InnoNexus, împreună cu partenerii săi de marketing, analiză și tehnologie, utilizează anumite tehnologii de monitorizare și urmărire (cum ar fi cookie-uri, balize, pixeli, etichete și scripturi). Aceste tehnologii sunt folosite pentru a menține, furniza și îmbunătăți Serviciile noastre în mod continuu și, pentru a oferi vizitatorilor noștri, utilizatorii noștri să aibă o experiență mai bună. De exemplu, datorită acestor tehnologii, suntem capabili să menținem și să urmărim preferințele vizitatorilor și ale utilizatorilor și sesiunile noastre autentificate, să ne asigurăm mai bine serviciile, să identificăm problemele tehnice, tendințele utilizatorilor și eficiența campaniilor și să monitorizăm și să îmbunătățim performanța generală a serviciilor noastre.
 Rețineți că Serviciile terță parte care plasează cookie-uri sau utilizează alte tehnologii de urmărire prin intermediul serviciilor noastre pot avea propriile politici privind modul în care colectează și stochează informații. Astfel de practici nu sunt acoperite de politica noastră de confidențialitate și nu avem control asupra lor.
 Cookie-uri: Pentru ca unele dintre aceste tehnologii să funcționeze corect, trebuie să fi descărcat și stocat pe dispozitiv un fișier de date mic ("cookie"). În mod implicit, folosim mai multe cookie-uri persistente în scopul autentificării sesiunilor și utilizatorilor, securității, respectării preferințelor utilizatorului (de exemplu, în ceea ce privește limbajul și setările implicite), stabilitatea conexiunilor (de exemplu, pentru încărcarea materialelor media, , monitorizarea performanței serviciilor noastre și a campaniilor de marketing și, în general, furnizarea și îmbunătățirea serviciilor noastre.
Dacă doriți să ștergeți sau să blocați toate modulele cookie, consultați zona de ajutor și asistență din browserul dvs. de internet pentru instrucțiuni despre localizarea fișierului sau a directorului care stochează cookie-urile. Informațiile privind ștergerea sau controlul cookie-urilor sunt de asemenea disponibile la adresawww.aboutcookie.org(rețineți că acest site nu este furnizat de InnoNexus și, prin urmare, nu putem asigura exactitatea, completitudinea sau disponibilitatea acestuia).
Rețineți că ștergerea modulelor cookie sau dezactivarea cookie-urilor viitoare sau a tehnologiilor de urmărire vă pot împiedica să accesați anumite zone sau caracteristici ale serviciilor noastre sau vă pot afecta negativ experiența utilizatorilor.
 Gifuri clare: Noi și anumite servicii ale terților putem folosi o tehnologie software numită "gifuri clare" (cum ar fi Web Beacons / Web Bugs), care le permite acestora și noi să îmbunătățim Serviciile prin măsurarea eficienței și performanței lor. Gifurile clare reprezintă o grafică minuscule, cu un identificator unic, similar funcției cu modulele cookie, dar acestea nu sunt stocate pe dispozitivul dvs., ci sunt încorporate în cadrul serviciilor noastre.
 Flash și HTML5: Noi și anumite servicii ale unor terțe părți le putem folosi, de asemenea, anumite tehnologii de urmărire cunoscute sub numele de "cookie-uri Flash" și "HTML5", în principal în scopuri publicitare. Diferitele browsere își pot oferi propriile instrumente de gestionare pentru eliminarea sau blocarea acestor tehnologii. Informații suplimentare despre gestionarea modulelor cookie Flash sunt disponibile aici.
Noi și anumite servicii ale unor terțe părți le putem utiliza cookie-uri și tehnologii de urmărire similare în cadrul serviciilor noastre.
Aceste tehnologii sunt utilizate în principal pentru stabilitate, securitate, funcționalitate, performanță și publicitate. Poți să blochezi, să renunți sau să gestionezi în mod propriu aceste tehnologii de urmărire de unul singur, prin setările browserului sau din alte surse - dar reține că acest lucru poate afecta negativ modul în care trăiești serviciile noastre.
 
​CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS  PERSONALE?
Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate mai sus, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.
Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/ distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/ distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).
Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură  eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.
CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:
 • Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
 • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
 • Dreptul la ștergere („dreptul de afi uitat”):înanumitesituații(ca deexemplu(i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea:în anumite situații (ca de exemplu cazul în careeste contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
 • Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați săvătrimitemdateledvs.personaleunei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
 • Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).
În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
 
SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?
Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.
Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm  şi pe noi înşine de accesul neautorizat  şi de modificarea,  divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.
În special,  am  implementat   următoarele măsuri  tehnice  și organizatorice   de  asigurare   a  securității  datelor  cu caracter personal:
Am implementat primul Sistem de management al Data Privacy. acesta continue elemente concrete pentru ceea ce si implementam la clientii nostri @ https://www.innonexus.com/gdpr.   
 • Minimizarea datelor. Ne-amasiguratcădateledumneavoastră cu caracter personalpecarele prelucrămsunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
 • Restrângerea accesului ladate.Restrângem custrictețeaccesul la datelecucaracter personalpecarele prelucrămla angajații, colaboratorii și alte persoane carenevoie să le acceseze pentrua le puteaprelucrapentrunoi. Toateaceste companiiși persoane fizice suntsupuse unor obligații strictedeconfidențialitateși nu vom ezita săîi tragemla răspundere și să încetămcolaborarea cu ei în cazul în carenu tratează protecțiadatelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
 • Back-up-uri şiaudituri desecuritate. Lucrămdingreupentruaprotejasistemelenoastre deacces sau modificareaneautorizată sauaccidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Din acest motiv, dupăce ștergeți informații din conturile dumneavoastră, esteposibil să nu ștergem imediat copiile pe carele-am creatsauback-up-urilepe carele-am realizat.Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe carele păstrăm securizatpentruminimum șase (6) luni. Toateechipamentele tehnicepecarele folosim pentruprelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate,audituri desecuritate asupra sistemelorinformatice pecare le folosim pentruprelucrarea datelorcu caracter personalale clienţilor noştri şi ale altor persoane.
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră.Esteposibil cadin cândîn cândsăvă rugămsăconfirmaţi exactitatea si/sauactualitatea datelor cu caracter personalcu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
 • Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personalpe care le prelucrăm,astfel încât să nu mai putemidentifica persoanele la care acestea se referă.
 • Controlul furnizorilor noştri deservicii.Introducemîn contractele cu cei careprelucrează pentrunoi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm;această protecţiemergecel puţin pânăla minimul impus de legislaţie.
 • Deși luăm toatemăsurile rezonabilepentrua asigurasecuritatea datelor dumneavostră, Innonexus nu poate garantalipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabilîn careo astfeldeîncălcareva surveni,vom urmaprocedurilelegalepentrulimitarea efectelorși informarea persoanelor vizate.
 
InnoNexus a implementat măsuri de securitate menite să protejeze informațiile personale pe care le împărtășiți cu noi, inclusiv măsuri fizice, electronice și procedurale. Printre altele, oferim HTTPS acces securizat în majoritatea zonelor din Serviciile noastre; transmiterea de informații de plată sensibile (cum ar fi un număr de card de credit) prin intermediul formularelor noastre de cumpărare desemnate este protejată de o conexiune criptată standard SSL / TLS; iar furnizorul nostru de servicii de gazduire web mentine in mod regulat certificarea PCI DSS (Standarde de securitate a datelor din industria cardului de plata). Furnizorul nostru de servicii de gazduire web monitorizeaza, de asemenea, regulat sistemele noastre pentru posibile vulnerabilitati si atacuri si cautam in mod regulat metode noi si Servicii Terte pentru a imbunatati in continuare securitatea Serviciilor noastre si protectia intimitatii vizitatorilor si utilizatorilor nostri.
Indiferent de măsurile și eforturile depuse de InnoNexus, nu putem și nu garantăm protecția și securitatea absolută a informațiilor personale sau a altor conținuturi pe care le încărcați, le publicați sau le împărțiți în alt mod cu InnoNexus sau cu oricine altcineva.
Prin urmare, vă încurajăm să stabiliți parole puternice pentru contul dvs. de utilizator și să evitați să furnizați nouă sau oricui informații delicate despre care considerați că dezvăluirea acestora vă poate provoca vătămări substanțiale sau ireparabile. În plus, deoarece anumite zone ale serviciilor noastre sunt mai puțin sigure decât altele (de exemplu, dacă setați biletul pentru forumul de suport pentru a fi "public" în loc de "privat" sau dacă navigați pe o pagină non-SSL) mail-ul și mesageria instantanee nu sunt recunoscute ca forme de comunicații sigure, vă solicităm și vă încurajăm să nu distribuiți informații personale în niciunul din aceste domenii sau prin oricare dintre aceste metode.
Dacă aveți întrebări cu privire la securitatea Serviciilor noastre, sunteți bineveniți să ne contactați la privacy@i
nnonexus.ro .
Ne-am angajat să vă asigurăm informațiile personale și să folosim diferite măsuri de securitate pentru ao proteja mai bine.
 Cu toate acestea, deoarece nu putem garanta o protecție absolută - vă încurajăm să fiți atenți, să stabiliți o parolă puternică pentru contul dvs. și să evitați trimiterea oricăror informații sensibile care, dacă sunt expuse, vă pot provoca vătămări majore.
 
LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB
Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.
 
FORUMURI PUBLICE ȘI CONȚINUT DE UTILIZATOR
Serviciile noastre oferă bloguri, comunități și forumuri de asistență accesibile publicului. Rețineți că orice informații pe care le furnizați în astfel de zone pot fi citite, colectate și utilizate de către alții care le accesează. Pentru a solicita eliminarea informațiilor dvs. personale din blogurile, comunitățile sau forumurile noastre, nu ezitați să ne contactați la: privacy@innonexus.ro . În unele cazuri, este posibil să nu putem elimina informațiile dvs. personale din astfel de zone. De exemplu, dacă utilizați o aplicație terță parte pentru a posta un comentariu (de exemplu, aplicația social plugin Facebook) în timp ce vă conectați la profilul dvs. asociat cu o astfel de terță parte, trebuie să vă conectați la o astfel de aplicație sau să contactați furnizorul acesteia dacă doriți să îl eliminați informațiile personale pe care le-ați postat pe platforma respectivă.
În orice caz, vă sfătuim să nu afișați nicio informație (sau să utilizați orice mijloc de postare pentru a posta informații) pe care nu doriți să le publicați pe aceste platforme.
 Dacă încărcați orice Conținut de utilizator în contul dvs. de utilizator sau îl postați pe site-ul dvs. de utilizator și îl furnizați în orice alt mod ca parte a utilizării oricărui serviciu, faceți acest lucru pe propriul risc.
Am pus măsuri adecvate de securitate pentru a vă proteja informațiile personale. Cu toate acestea, nu putem controla acțiunile altor utilizatori sau membri ai publicului care pot accesa conținutul dvs. de utilizator și nu sunt responsabili pentru eludarea oricăror setări de confidențialitate sau măsuri de securitate pe care dvs. sau le-am plasat pe site-ul dvs. de utilizator (inclusiv pentru exemplu, zone protejate prin parolă de pe site-ul dvs. de utilizator). Înțelegeți și recunoașteți că, chiar și după eliminarea de către dvs. sau noi, copii ale conținutului de utilizator pot rămâne vizibile în pagini cached și arhivate sau dacă orice terțe părți (inclusiv oricare dintre utilizatorii dvs. de utilizatori) au copiat sau stocat astfel de conținut utilizator . Pentru a clarifica, vă sfătuim să nu încărcați sau să publicați informațiile pe care nu doriți să le faceți publice.
Evitați publicarea oricăror informații în oricare dintre zonele publice din Serviciile noastre sau pe site-ul dvs. propriu, dacă nu doriți ca acesta să devină disponibil în mod public.
 
Contactați-ne
Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. descrise, vă rugăm să ne contactați la privacy@innonexus.ro. Vom încerca să rezolvăm orice plângere cu privire la utilizarea informațiilor personale în conformitate cu această politică de confidențialitate.
​ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII
Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: privacy@innonexus.ro iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 MODIFICĂRI ALE ACESTEI NOTE DE INFORMARE
Această NOTE DE INFORMARE pentru politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.
CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZA I DATELE
Nu aveți o obligație de a ne furniza datele  dumneavoastră cu caracter personal  pe care  le-am menţionat  în acest document. Cu toate  acestea, dacă  nu ne oferiți datele  menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.
INEXISTENTA UNUI PROCES  DECIZIONAL AUTOMATIZAT
Respectul  nostru   pentru   datele   dumneavoastră  include  faptul  că  le  acordăm  atenția  umană   necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale,  în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte   juridice cu  privire la  dumneavoastră sau  care  să  vă  afecteze într-un  mod  similar într-o  măsură semnificativă.
CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I AM FOLOSIT ÎN  ACEASTĂ NOTĂ
Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are  atribuţii referitoare  la supravegherea respectării  legislaţiei protecţiei  datelor  cu caracter personal. În România,  această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal  este  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP).
Categorii speciale de  date cu caracter personal (date cu caracter personal  sensibile/  date  sensibile): datele  cu caracter personal  care:  dezvăluie originea rasială sau  etnică,  opiniile politice, confesiunea religioasă sau  convingerile filozofice sau  apartenența la sindicate;  datele  genetice; datele  biometrice  pentru  identificarea  unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală  sau orientarea  sexuală  a unei persoane fizice.
Colaboratori: personal medical care aa încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților noștri.
Date cu  caracter  personal:  orice  informații privind o  persoană fizică identificată  sau  identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este  identificabilă dacă  poate  fi identificată,  direct  sau  indirect, în special  prin referire la un element  de identificare, de exemplu: nume,   număr de identificare, date  de localizare, identificator online, unul/mai  multe  elemente   specifice,  proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice,  economice, culturale  sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu,  în noțiunea  de date  cu caracter personal  sunt incluse următoarele: numele  și prenumele; adresa  de  domiciliu sau  de  reședință; adresa de  email; numărul  de  telefon;  codul  numeric personal  (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice  (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date  de geolocație. Categoriile de date  cu caracter personal  despre dumneavoastră pe care  le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
Operator: persoana fizică sau juridică care decide  de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate  datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele  cu caracter personal revine în primul rând  operatorului.  În relația cu  dumneavoastră, noi suntem  operatorul,  iar dumneavoastră  sunteți persoana vizată.
Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau  juridică care  prelucrează date  cu caracter personal  în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date  cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal  sau asupra seturilor de date  cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de  exemplu:  colectarea, înregistrarea,  organizarea, structurarea, stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, ștergerea  sau  distrugerea respectivelor   date  cu  caracter  personal/seturi de  date  cu caracter personal. Acestea sunt  doar  exemple.  Practic,  prelucrarea înseamnă orice  operaţiune asupra datelor  cu caracter personal, indiferent dacă  prin mijloace automate sau manuale.
Stat terț:  un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic  European.
EOD
 
Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul https://www.innonexus.com/ utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul https://www.innonexus.com/.

De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: privacy@innonexus.ro 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)

 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

 • Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Care sunt cookie-urile pe care le foloseste siteul https://www.innonexus.com/?

Cookie

XSRF-TOKEN

Necesitate

Esential

Tip

Sesiune

Scop

Acest modul cookie este scris pentru a vă ajuta cu securitatea site-ului în prevenirea atacurilor de tip "Forgery Request".

Expirare

la sfarsit sesiune

Cookie

TS#

Necesitate

Esential

Tip

Sesiune

Scop

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a semna și a asigura tranzacțiile pe servere. Modulele cookie TS verifică dacă alte module cookie de domeniu se modifică în timpul tranzacției și verifică obiectul referrer.

Expirare

la sfarsit sesiune

Cookie

CookieConsent

Necesitate

Esential

Tip

Persistent

Scop

Soluția de consimțământ pentru cookie este un kit bazat pe JavaScript care, după o anumită configurație specifică site-ului, va adăuga în mod automat un banner de antet la pagină. Acest banner pentru antet va dispărea odată ce utilizatorul a acceptat sau a refuzat cookie-urile utilizate pe site.

Expirare

1 an

Cookie

beatSessionId

Necesitate

Esential

Tip

Persistent

Scop

Trafic / Tehnic: Utilizat de serverele de codificare și găzduire a site-urilor pentru a oferi funcționalitatea site-ului web. De exemplu. pentru a identifica sesiunile individuale, pentru a vă aminti detaliile și opțiunile utilizatorului, pentru a activa funcționalitatea căruciorului de cumpărături.

Expirare

numai la stergere

Cookie

beatSessionTs

Necesitate

Esential

Tip

Persistent

Scop

Trafic / Tehnic: Utilizat de serverele de codificare și găzduire a site-urilor pentru a oferi funcționalitatea site-ului web. De exemplu. pentru a identifica sesiunile individuale, pentru a vă aminti detaliile și opțiunile utilizatorului, pentru a activa funcționalitatea căruciorului de cumpărături.

Expirare

numai la stergere

Cookie

JSESSIONID

Necesitate

Esential

Tip

Sesiune

Scop

JSESSIONID este un cookie generat de containerele Servlet precum Tomcat sau Jetty și folosit pentru gestionarea sesiunilor în aplicația web J2EE pentru protocolul HTTP. Din moment ce HTTP este un protocol fără stat, serverul Web nu are legătură cu două solicitări separate provenind de la același client, iar gestionarea sesiunilor este procesul de urmărire a sesiunii de utilizatori utilizând diferite tehnici de gestionare a sesiunilor, cum ar fi cookie-urile și rescrierea URL-urilor. Dacă un server Web utilizează un modul cookie pentru gestionarea sesiunilor, acesta creează și trimite cookie JSESSIONID la client și apoi clientul îl trimite înapoi la server în cererile HTTP ulterioare.

Expirare

la sfarsit sesiune

Cookie

_ga

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest nume de cookie este asociat cu Google Universal Analytics - care reprezintă o actualizare semnificativă a serviciului Google de analiză utilizat în mod obișnuit. Acest modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleator ca un identificator al clientului. Acesta este inclus în fiecare solicitare de pagină dintr-un site și este folosit pentru a calcula datele vizitatorilor, sesiunilor și campaniilor pentru rapoartele de analiză a site-urilor. Implicit este setată să expire după 2 ani, deși acest lucru este personalizabil de către proprietarii site-urilor web.

Expirare

2 ani

Cookie

_gid

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest nume de cookie este asociat cu Google Universal Analytics. Acesta stochează și actualizează o valoare unică pentru fiecare pagină vizitată.

Expirare

1 zi

Cookie

_gat

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest nume de modul cookie este asociat cu Google Universal Analytics, în conformitate cu documentația utilizată pentru a reduce viteza solicitării - limitând colectarea datelor pe site-uri cu trafic ridicat.

Expirare

1 zi

Cookie

fedops.logger.sessionId

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest nume de modul cookie este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleator ca un identificator al clientului pentru sesiunea de blog sau forum.

Expirare

numai la stergere

Cookie

_pinterest_cm

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Pinul pe Pinterest în anumite părți ale site-ului dvs. vă permite să vă conectați la contul dvs. Pinterest conectat, dacă aveți unul. Pinterest urmărește acest lucru dacă sunteți conectat (ă).

Expirare

1 an

Cookie

canShowPopup

Necesitate

Marketing

Tip

Sesiune

Scop

Acest cookie stocheaza daca ati avut vizualizare de rereastra browser de Pop up, ca sa nu mai apara inca o data

Expirare

la sfarsit sesiune

Cookie

svSession

Necesitate

Marketing

Tip

Persistent

Scop

Acest cookie stocheaza cate sesiuni de vizualizare ati avut pe pagina de blog

Expirare

2 ani

Cookie

__cf_bm

Necesitate

Necesar

Tip

Persistent

Scop

Acest nou modul cookie face parte din serviciul Cloudflare's Bot Management și ajută la gestionarea traficului de intrare care se potrivește cu criteriile asociate cu roboții.

Expirare

1 zi

Cookie

hs

Necesitate

Necesar

Tip

Sesiune

Scop

Acest cookie este furnizat de catre Wix.com si imbunatateste nivelul de securitate

Expirare

la sfarsit sesiune

Cookie

requestId

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest cookie este utilizat de serviciul Facebook Pixel si stocheaza utilizarea paginilor web pe site.

Expirare

1 zi

Cookie

uidp

Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest cookie este folosit pentru contorizarea anonima de catre sitebooster.com

Expirare

1 an

Cookies

demo_132d1a26-311a-47ec-bb

demo_132d1a26-311a-47ec-bbb

faq_132d1a26-311a-47ec-bbbf-

faq_132d1a26-311a-47ec-bbbf-9

​Necesitate

Statistici

Tip

Persistent

Scop

Acest cookie stocheaza descarcarea si utilizarea unei aplicatii demo pentru mediile android sau IOS.

Expirare

numai la stergere

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare)

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului

 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor si statistica

 • Cookie-uri pentru geotargetting

 • Cookie-uri de inregistrare

 • Cookie-uri pentru publicitate

 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

 

Aceste cookie-uri pot proveni de la terti.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

    setarile volumului pentru video player

    viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targetata si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search)

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

 

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

In cazul siteului InnoNexus, se foseste solutia de informare si preluare a consimtamantului de la Cookie Bot.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

 • Cookie settings in Internet Explorer

 • Cookie settings in Firefox

 • Cookie settings in Chrome

 • Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/ Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

www.youronlinechoices.eu/ro

www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies---increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work---cookies-faq.aspx

www.guardian.co.uk/info/cookies

EOD

 

INNONEXUS S.R.L.,  18334569, J40/1426/2006, Iosif Hodos, 1, Sector 3, 032511, Bucuresti, Romania,

office@innonexus.commadalinbratu@innonexus.com, +4 0784 230 497

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram