Termeni si

conditii contractuale

In cazul in care sunteți angajat pe perioada nedeterminata (persoana fizica),

 1. Condițiile minimale pentru comunicarea cu Innonexus sunt:

  • nu aveti limitări contractuale impuse de către angajatorul actual

  • semnați un Acord de confidențialitate

 2. Dupa semnarea Acordului de confidentialitate, trebuie sa

  1. ne trimiteti un CV, pentru care ne veti comunica nivelul de clasificare al confidentialitatii (sau nivel de secretizare)

  2. ne trimiteti domeniile de expertiza

  3. va calificam onboardingul

  4. va vom notitica de pe un task id le legatura cu challengeuri specifice.

 • Condițiile minimale pentru executarea serviciilor cu Innonexus sunt

  • Semnarea unui contract de munca pe perioada determinata

  • Semnarea unui contract de servicii cu o persoana fizica autorizata

  • Semnarea unui contract civil de furnizare servicii de consultanta

Conditii colaborare cu persoane juridice

 1. Condițiile minimale pentru comunicarea cu Innonexus sunt:

  • nu aveti limitări contractuale impuse de către angajatorul actual sau furnizorii actuali si semnati

   • Acord cadru de colaborare

   • Document tranzational specific challengeului (Ordin de lucru)

 2. Dupa semnarea, trebuie sa

  1. ne trimiteti un CV

  2. ne trimiteti domeniile de expertiza

  3. va calificam onboardingul

  4. va vom notitica de pe un task id le legatura cu challengeuri specifice.

Nivelurile de clasificare a informatiei

Uz Public (C1): informatii destinate uzului public. Aceste informatii pot fi dezvaluite in afara S.C. INNONEXUS S.R.L.catre orice entitate externa (de exemplu: agentii de presa, mass-media, institutii publice, site-uri web Internet), fara a a cauza vreun prejudiciu S.C. INNONEXUS S.R.L.

Uz intern (C2): informatii care circula doar in interiorul S.C. INNONEXUS S.R.L. si pot fi accesate doar de catre Angajati/salariati   si/sau Terti autorizati indicati ca Utilizatori ai informatiei (de exemplu directivele organizationale, politici, proceduri) si care pot cauza prejudicii daca sunt divulgate publicului. Informatii clasificate Uz Intern pot fi divulgate in afara S.C. INNONEXUS S.R.L. in baza principiului "nevoii de a cunoaste” de catre persoane autorizate, respectand procedurile si regulamentele interne aplicabile.

Uz Confidential (C3): informatii sensibile destinate utilizarii in zone limitate si/sau specifice ale S.C. INNONEXUS S.R.L.. Utilizarea necorespunzatoare si divulgarea sau comunicarea acestor informatii in afara S.C. INNONEXUS S.R.L. sau catre persoane neautorizate, din interiorul sau exteriorul S.C. INNONEXUS S.R.L., pot cauza prejudicii S.C. INNONEXUS S.R.L..

Aceste informatii pot fi dezvaluite Tertilor autorizati in conformitate cu obligatiile contractuale referitoare la confidentialitate, incheiate intre S.C. INNONEXUS S.R.L. si acesti Terti autorizati.

Uz Strict Confidential (C4): informatii extrem de importante care sunt de obicei destinate numai anumitor Angajati/salariati si/sau Terti autorizati, acestea fiind expres nominalizate de catre Proprietarul informatiei. Utilizarea necorespunzatoare, divulgarea sau comunicarea acestor informatii in afara S.C. INNONEXUS S.R.L. sau catre persoane neautorizate, din interiorul sau exteriorul S.C. INNONEXUS S.R.L., pot cauza prejudicii semnificative S.C. INNONEXUS S.R.L.,  compromit serviciile de business si fara a se limita la indisponibilitatea partiala sau totala a acestora, pot crea un impact, real sau potential, asupra securitatii persoanelor/salariatilor, asupra reputatiei companiei si intereselor acesteia, continuitatii operationale (de exemplu si fara a avea caracter limitativ pot fi: strategiile S.C. INNONEXUS S.R.L., bilantul neoficial, negocierile pentru fuziune / achizitii, deficiente grave constatate de auditul intern, pret informatii sensibile).

Divulgarea  acestor  informatii  catre  Terti  autorizati  trebuie  sa  se  realizeze  in  conformitate  cu obligatiile contractuale de confidentialitate si in conformitate cu legislatia nationala.

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Notificare consimțământ pentru utilizarea forumului de discutii

S.C. INNONEXUS S.R.L., se ocupă profund de intimitatea vizitatorilor, angajaților, partenerilor și a clienților săi și se angajează pe deplin să  protejeze informațiile personale și să le folosească în mod corespunzător în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor.

Confidențialitatea relatiei intre InnoNexus si actorii implicatii este un element esential in derularea activitatilor specifice modelului de business implementat. Ca urmare, am dezvoltat si implementat Politica de confidentialitate, disponibila public la adresa https://www.innonexus.com/privacy. Aceasta politică descrie modul în care putem colecta și utiliza informațiile personale și drepturile și opțiunile disponibile pentru vizitatorii, clientii si partenerii noștri cu privire la aceste informații.

S.C. INNONEXUS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 3, Strada Aleea Iosif Hodos,  nr. 1, cod de unic de inregistrare 18334569, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1426/2006 din data 01.02.2006, cont bancar RO55INGB0000999906460897, reprezentata prin dl. Bratu Eduard - Madalin, numita in continuare InnoNexus, opereaza din punct de vedere comercial si tehnic ca un integrator sau broker de servicii de consultanta de inalta calificare, dupa cum este dictat de catre decizia actorilor implicati, clienti de tip persoana juridica si furnizori de servicii diversi: persoane juridice, PFAuri sau persoane fizice angajate in regimul contractelor de munca cu durata determinata.

 

 

 

Scopul prelucrarii. Participarea in grupuri de discutii.

Vom putea prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizati pentru inscrierea in baza de date a forumului InnoNexus disponibil la  https://www.innonexus.com/forum, in baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod liber pe sectiunea dedicata crearii de cont nou (signup form), la momentul crearii unui cont nou.

Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat, contactându-ne la adresa privacy@innonexus.com.

Va reamintim ca, consecinta directa ale retragerii consimtamantului excluderea din grupurile de discutii si imposibilitatea de a mai comunica cu ceilalti experti.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate si prelucrate: Ceilalti participanti la grupurile de discutii

Perioada de pastrare a datelor

Ne asumam angajamentul sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal numai pe perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate sau a indeplinirii unei obligatii legale.

Drepturile de care beneficiati in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale: dreptul la informare si dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra acestora, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii sau de a va opune prelucrarii datelor in anumite circumstante, dreptul de a va retrage consimtamantul, dreptul de a depune o plangere la privacy@innonexus.com  si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor (ANSPDCP), precum si dreptul de a va adresa justitiei.

 

INNONEXUS S.R.L.,  18334569, J40/1426/2006, Iosif Hodos, 1, Sector 3, 032511, Bucuresti, Romania,

office@innonexus.commadalinbratu@innonexus.com, +4 0784 230 497

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram